• تلفن: 09360461043 
  • ایمیل: ehsannbz@gmail.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

پیمانکاری ساختمان

پیمانکاری ساختمان در ساخت ساختمان:
همه ی فعالیت هایی که در زمینه ی ساخت و ساز یک بنای ساختمانی تجاری، مسکونی و یا صنعتی انجام می گیرد تحت واژه ی پیمانکاری ساختمان در ساخت و ساز بیان می شود. در این امر یک شخص حقیقی تحت نام پیمانکار ساختمان، در طی یک قرارداد کاملا معتبر و رسمی کار های از قبیل تهیه کردن مصالح اولیه ساخت و ساز، مراحل ساخت و ساز، حمل و نقل در قسمت های متفاوت و همچنین اجرای کامل پروژه را بر عهده خواهد گرفت. طبق این قراردادی که با پیمانکار ساختمان بسته شده است کارفرما کلیه ی ایده هایی که در نظر دارد را به پیمانکار ساختمان می سپارد و پیمانکار موظف است که با یک برنامه ریزی دقیق و همچنین توجه به بودجه ی مالی باید پروژه را در زمانی که تعیین شده است به اتمام برساند. آنچه برای یک پیمانکار ساختمان قبل از هر چیزی بسیار مهم است مسئولیت پذیری پیمانکار می باشد. معمولا پیمانکار ساختمان با چندین گروه در ارتباط است مثل یک تیم تخصصی، تجهیزات مرتبط با کار و یگ گروه از مهندسین خبره. و پیمانکار ساختمان هنگام کار با این گروه، هر کاری را تقریبا به یک گروه واگذار می کند. برای مثال تهیه ماشین آلات و تجهیزات ضروری و لازم بر عهده ی یک گروه خواهد بود، و مصالح اولیه را باید گروه دیگری تامین کند و به همین صورت با مسئولیت پذیری هر کدام از گروه ها پروژه ساخت و ساز با کیفیت پایان می یابد.

نحوه ی قیمت گذاری:
پیمانکاران و فروشندگان در حالت کلی با دو وضعیت مواجه می شوند که ظاهرا شبیه به هم و در اصل متفاوت هستد. وضعیت اول اینکه، پیمانکار یک قرار برای انجام پروژه ای می بندد که در آن سود دریافتی هم خوب خواهد بود و بعد از اتمام پروژه، کار تمام می شود. در وضعیت دوم، پیمانکار قراردادی را امضا می کند که هم در انجام آن پروژه سود خوبی را به دست می آورد و هم اینکه وارد یک تجارت نوین در رابطه با آن پروزه می شود و این عمل باعث می شود که پروژه های جدیدی نیز دریافت کند.
در حالت کلی چهار دیدگاه در رابطه با نحوه ی قیمت گذاری وجود دارد که هر کدام متفاوت هستند و پیمانکار هم می تواند به صورت جداگانه از این دیدگاه ها استفاده کند و هم می تواند به تلفیقی از این دیدگاه ها عمل کند:
۱_ قیمت گذاری آینده نگر
۲_ قیمت گذاری گذشته نگر
۳_ قیمت گذاری دقیق
۴_ قیمت گذاری واقع بینانه

نکات حقوقی:
قراردادی که با پیمانکار بسته می شود دارای حقوقی می باشد که از شروع پروژه تا پایان پروژه و رونمایی نهایی، موظف هستند که هر کدام از طرفین به آن عمل کنند. این نکات حقوقی را به صورت تیتر وار بیان می کنیم:
* به توافق رسیدن و امضا کردن قرارداد مشارکت بین طرفین
* دریافت نقشه ی ساختمانی
* تهیه کردن نقشه های محاسباتی، مکانیکی، برق و معماری
* پرداخت کردن فیش مالیات و عوارض
* جواز ساخت زمین باید دریافت شود
* اسکلت بندی
* تحویل کامل آپارتمان
*  سند تک برگ مالکیت باید از پیمانکار دریافت شود و به مالک تحویل داده شود