• تلفن: 09360461043 
  • ایمیل: ehsannbz@gmail.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

بازسازی آپارتمان

بازسازی آپارتمان:
بازسازی آپارتمان شامل کلیه ی کار هایی می باشد که بر روی یک آپارتمان انجام می گیرد تا دوباره قابل استفاده و سکونت شود. بازسازی آپارتمان به دو صورت کلی و یا جزئی انجام می گیرد. در بازسازی جزئی آپارتمان فقط قسمتی از آپارتمان بازسازی می شود در حالیکه در بازسازی کلی آپارتمان، تمام آپارتمان چه بیرون و چه داخل آن مورد مرمت و بازسازی قرار می گیرد. در بازسازی آپارتمان بخش های خراب شده احیا می شود و آپارتمان یک جلوه ی جدید و زیبا به خود می گیرد. هزینه ها در بازسازی آپارتمان نسبت به تعویض آن بسیار مقرون به صرفه است.

لزوم بازسازی:
آپارتمان هایی که فرسوده شده اند باید بازسازی شوند. از نظر اقتصادی بازسازی آپارتمان بسیار مقرون به صرفه تر از تعویض آن می باشد و اینکه اشخاص می توانند در با عمل بازسازی آپارتمان در محل زندگی خود باقی بمانند. هنگامی که بخش هایی از آپارتمان فرسوده می شود باید بلافاصله عمل بازسازی آن قسمت ها صورت گیرد، در غیر اینصورت نم و فرسودگی به دیواره های مجاور هم منتقل می شود و کل ساختمان فرسوده شده و امنیت ساکنین آن را تیز به خطر می اندازد.

مراحل اجرایی:
بازسازی آپارتمان در دو مرحله صورت می گیرد:
۱_ مرحله ی زیر‌سازی
۲_ مرحله ی نازک کاری
* در صورتی که عمر سازه بالا باشد باید پیش از شروع هر کاری در بازسازی آپارتمان، زیر‌سازی آپارتمان انجام گیرد. مصالح ساختمانی غالبا عمر مفیدی دارند. در زیر‌سازی آپارتمان کلیه تجهیزات قسمت داخلی بافت سازه از جمله سیم کشی ساختمان، لوله کشی ها و … باید نوسازی شوند . در بازسازی آپارتمان، بخش نازک کاری آن بعد از بخش زیرسازی آپارتمان انجام می شود. بخش زیر سازی در بازسازی آپارتمان ، خود به دو صورت انجام می شود. در روش اول  هر کاری که در بازسازی آپارتمان انجام می گیرد و همه مراحل بازسازی طبق سلیقه و نقشه ی کارفرما انجام می گیرد بدون آنکه برای طراحی آن از معمار کمک گرفته شود. اما در روش دوم همه ی مراحل بازسازی آپارتمان طبق طراحی معمار و شرکت های بازسازی آپارتمان انجام می گیرد و نتیجه ی این کار هم بسیار رضایت بخش خواهد بود. زیرا که کارفرما غالبا تجربه ی کاری کمتری دارد و این در حالی است که شرکت های بازسازی آپارتمان تجربه ی انجام پروژه های گوناگونی را داشته اند و بهتر پی توانند بازسازی ساختمان را ارائه دهند. بخش نازک کاری در عمل بازسازی آپارتمان ، با توجه به مسکونی بودن و یا تجاری و صنعتی بودن آن متفاوت می باشد.
در بازسازی آپارتمان مراحل اجرایی که بعد از ریزسازی و نازک کاری باید حتما به آن ها توجه شود؛
قبل از هر چیزی باید دیوار های خراب شده و قدیمی را تعمیر و بازسازی کرد. البته دیوار های حمال را به دلیل اینکه وزن آپارتمان بر روی آن ها است را نباید تخریب کرد مگر اینکه با یک مهندس مشورت شود و از گفته های او کمک گرفت. دیوار هایی که خراب شده اند را باید تراش داد و کچ های نم دار از روی دیوار تراشیده شود تا به آجر ها رسید بعد از آن روی دیوار ها گچو خاک زد و هنگامی که خشک شد عمل سفید کاری با گچ را انجام داد. بعد از نوسازی دیوار ها نوبت به بازسازی سرویس های آپارتمان می رسد. به دلیل اینکه عایق های رطوبتی حمام و دستشویی در گذر زمان دچار فرسایش می شود و با نم خود، دیوار های مجاور را نیز دچار نم گرفتگی میکنند. دیوار های سرویس ها پس از آن که تعمیر شد باید آن ها را عایق کاری کرد که باعث ایجاد نم دوباره نشوند. پس از بازسازی سرویس ها نوبت به بازسازی آشپزخانه می رسد. آشپزخانه نقش اساسی در دکوراسیون داخلی آپارتمان دارد و دز واقع آشپزخانه قلب هر خانه ای می باشد. برای بازسازی آشپزخانه باید اول کف آشپزخانه عایق کاری شود و سپس ریزه کاری های مربوط به آشپزخانه که طبق سلیقه ی صاحب ملک غالبا با حساسیت زیادی انجام می گیرد. بررسی سقف و ستون های آپارتمان نیز از مراحل بازسازی آپارتمان به شمار می آید. در این مرحله باید سقف بررسی شود و قسمت هایی که از آن سرما و گرما با هوای بیرون تبادل می یابد و یا نم دار است باید تعمیر و بازسازی شود. و همچنین ستون های فلزی فرسوده باید تعمیر یا تعویض شوند. بازسازی پنجره های فرسوده و همچنین در صورت لزوم استفاده از سقف کاذب از مراحل بعدی بازسازی آپارتمان به شمار می رود.

نکات ایمنی بازسازی و رعایت حقوق آپارتمان نشینی:
هنگامی که آپارتمان فرسوده و تقریبا خراب می شود در اینصورت باید بازسازی آپارتمان انجام گیرد. در بازسازی آپارتمان دو امر اساسی وجود دارد: اول تمام شدن عمر مفید آپارتمان و دوم فرسوده شدن کلی آپارتمان.
نکات ایمنی بازسازی و رعایت حقوق آپارتمان نشینی که باید انجام گیرد بدین صورت می باشد:
انتخاب کارشناس: در صورتی بعضی از مالک های آپارتمان می توانند امر بازسازی آپارتمان را انجام دهند که اکثریت مالکین ساختمان موافق بازسازی باشند در صورتی که تعداد کمی از مالکین خواهان عمل بازسازی آپارتمان باشند حتی اگر کارشناس نیز این امر را تایید کند باز نمی توانند بازسازی آپارتمان را انجام دهند. برای بازسازی آپارتمان لازم است که سه نفر که کارشناس رسمی دادگستری هستند انجام این عمل بازسازی را تایید کنند و این سه نفر کارشناس طبق نظر اکثریت مالکین آپارتمان انتخاب می شوند.
صادر شدن حکم دادگاه جهت بازسازی آپارتمان: در صورتی که کارشناس منتخب توسط اکثریت مالکین، امر بازسازی آپارتمان را تایید کردند و اقلیت مالکین از تخلیه ی آپارتمان خودداری کردند، اکثریت مالکین می توانند به دادگاه مراجعه کنند و حکم تخلیه ی آپارتمان را توسط مالکین اقلیت از قاضی بگیرند.
تامین مسکن استیجاری: در صورتی که مالکین اقلیت به دلیل نداشتن مسکن، حتی با حکم دادگاه نیز اقدام به تخلیه ی آپارتمان خود را انجام ندهند، در اینصورت اکثریت مالکین باید برای آن ها مسکن استیجاری را فراهم کنند. بدین صورت که مسکن استیجاری باید هم عرض مسکن قبلی آن ها باشد. این امر چه در آپارتمان مسکونی و چه در مجتمع تجاری باید اجرا شود.